ఇస్లాం శాంతియుతమైన మతమా?

0
109

జాకిర్ నాయక్ అనే ఒక ఇస్లాం ప్రచారకుడు తన గొప్ప మాటకారితనంతో ఇస్లాం మాత్రమే గోప్ప మతమని ప్రజలను ఒప్పించే ప్రయత్నంచేస్తున్న సంగతి అందరికీ తెలుసు. ఆయన Peace TV అనే ఛానల్ ద్వారా తన తర్కములను ప్రజల వద్దకు చేరవేయడం మనకు తెలిసిందే. కాకపోతే మాటలతో మభ్యపెట్టే ఆ ప్రచారకుని మాటలలో ఎంత నిజం ఉంది అని తెలుసుకొనే ప్రయత్నం చేసే సమయం, అభిరుచి అందరిలోనూ ఉండదు. ఆయన తన మతమును ప్రచారం చేయడములో ఎవ్వరికీ సమస్య ఉండదు కానీ ఆ ప్రక్రియలో క్రైస్తవ మతమును కించ పరిస్తే లేక క్రైస్తవ విశ్వాసము పట్ల ప్రశ్నలను లేవనెత్తితే అదే రకమైన కొలత ఆయనకు కూడా వర్తిస్తుంది. కనుక ముఖ్యంగా క్రైస్తవ పాఠకులకు జాకిర్ నాయక్ ఇచ్చే ప్రసంగాలలో ఉన్న నిజానిజాలను బయటపెట్టి వారి అవగాహనను పెంచడమే ఈ వ్యాసము యొక్క ఉద్దేశ్యము. అలాగే జాకిర్ నాయక్‍ను ఒక పెద్ద పండితునిలా గౌరవించే ముస్లింలకు కూడా ఈ వ్యాసం ద్వారా అతని అసలు రంగు తేల్చి చెప్పే ప్రయత్నం చేయబడినది.

 

పైన ఇవ్వబడిన లింక్‍లో నాయక్ ఇచ్చిన ఒక ప్రసంగ భాగాన్ని చూడవచ్చు. ఇది ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో ఒక శ్రోత అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానముగా జాకిర్ జవాబు చెప్పిన నేపథ్యంలో రికార్డ్ చేయబడినది.

ప్రశ్న : ఇస్లాం శాంతియుతమైన మతమైతే కత్తితో దానిని ఎందుకు వ్యాపింపజేశారు?

దీనికి జవాబుగా జాకిర్ ఇచ్చిన తర్కములు మనం పైనున్న వీడియోలో చూడవచ్చు. జాకిర్ ఇచ్చిన ఆ జవాబుల సారాంశం ఇలా ఉంది:

“అందరూ శాంతిని మాత్రమే కోరుకోరు, కొంతమంది అసాంఘిక శక్తులు ఉంటారు. కనుక వారిని అదుపులో పెట్టడానికి ఇస్లాంలో కూడా కొద్దిపాటి హింసను ఉపయోగించి ఉండవచ్చు. డిలేస్సి ఒలేరి అనే చరిత్ర కారుడు ఇస్లాం కత్తి ద్వారా వ్యాపించింది అనటం సరికాదు అని తన పుస్తకం అయిన ఇస్లాం ఎట్ ది క్రాస్ రోడ్స్‌లో వివరించాడు. ముస్లిములు 800 సంవత్సరాలు స్పెయిన్ను ఏలారు, కొన్ని వందల ఏళ్ళు భారతదేశాన్ని ఏలారు, అలాగే అరబ్బుల ప్రాంతాలను 14 వందల ఎళ్ళుగా ఏలుతున్నారు, కానీ ఆ దేశాలలో ఇస్లాం ఆధిపత్యంలో ఉన్నప్పుడు గొంతు మీద కత్తి పెట్టి అందరిని ఇస్లాం మతంలోకి మార్చలేదే? ఖురాన్లోని సూరా 16:125 లో చెప్పబడిన ప్రకారం ఇస్లాం మతంలో మతపరంగా ఎవరికీ బలవంతం లేదు. ఇస్లాం వాడిన కత్తి – తర్కము, విచారించడం వంటి శాంతి యుతమైన పద్ధతులే.”

జాగ్రత్తగా గమనించి చూస్తే జాకిర్ చాలా సులువుగా ఇస్లాంలోని సిద్ధాంతాన్ని తప్పుగా తెలియ చెప్పినట్టు చూడవచ్చు.

1. ఇస్లాం ఉపయోగించిన హింస కొద్దిపాటి హింస కాదు:

ఇస్లాం సాహిత్యమైన హదీతు మరియు ఖురాన్ గ్రంథాలే సాక్ష్యంగా ఈ మాటలను ఋజువు చేయవచ్చు.

ఖురాన్ 2:190-191
“మరియు మీతో, పోరాడేవారితో, మీరు అల్లాహ్‌ మార్గంలో పోరాడండి, కాని హద్దును అతిక్రమించకండి. నిశ్చయంగా, అల్లాహ్‌ హద్దులను అతిక్రమించేవారిని ప్రేమించడు.
వారు, మీకు ఎక్కడ ఎదురైతే అక్కడనే వారిని చంపండి. మరియు వారు మిమ్మల్ని ఎచ్చటినుండి తరిమివేశారో, మీరు కూడా వారిని అచ్చటి నుండి తరిమివేయండి. మరియు సత్యధర్మానికి అడ్డుగా నిలవటం (ఫిత్నా), చంపటం కంటే ఘోరమైనది. మస్జిద్‌ అల్‌-‘హరామ్‌ వద్ద వారు మీతో యుధ్ధం చేయనంత వరకు మీరు వారితో అక్కడ యుధ్ధం చేయకండి. ఒకవేళ వారే మీతో (ఆ పవిత్ర స్థలంలో) యుద్ధం చేస్తే వారిని వధించండి. ఇదే సత్యతిరస్కారులకు తగిన శిక్ష”.

ఖురాన్ 2:193
“మరియు ఫిత్నా ముగిసిపోయే వరకు మరియు అల్లాహ్‌ ధర్మం మాత్రమే స్థాపించబడే వరకు మీరు వారితో యుధ్ధం చేస్తూ ఉండండి. ఒకవేళ వారు మానుకుంటే, దుర్మార్గులతో తప్ప ఇతరులతో పోరాడకండి”.

ఖురాన్ 4:74:
“కావున ఇహలోక జీవితాన్ని పరలోక జీవిత (సుఖానికి) బదులుగా అమ్మిన వారు (విశ్వాసులు), అల్లాహ్ మార్గంలో పోరాడాలి. మరియు అల్లాహ్ మార్గంలో పోరాడిన వాడు, చంపబడినా, లేదా విజేయుడైనా, మేము తప్పకుండా అతనికి గొప్ప ప్రతిఫలాన్ని ప్రసాదించ గలము”.

ఖురాన్ 4:89
“మరియు వారు సత్యతిరస్కారులైనట్లే మీరు కూడా సత్యతిరస్కారులై, వారితో సమానులై పోవాలని వారు కోరుతున్నారు. కావున అల్లాహ్ మార్గంలో వారు వలస పోనంత వరకు (హిజ్రత్ చేయనంత వరకు), వారిలో ఎవ్వరినీ మీరు స్నేహితులుగా చేసుకోకండి. ఒకవేళ వారు వెను దిరిగితే, మీరు వారిని ఎక్కడదొరికితే అక్కడే పట్టుకొని వధించండి. మరియు వారిలో ఎవ్వరినీ మీ స్నేహితులుగా, సహాయకులుగా చేసుకోకండి”.

ఖురాన్ 4:95
“ఎలాంటి కారణం లేకుండా, ఇంటివద్ద కూర్చుండిపోయే విశ్వాసులు మరియు అల్లాహ్ మార్గంలో తమ ధనాన్ని మరియు తమ చేసే విశ్వాసులతో సరిసమానులు కాజాలరు. తమ ధనాన్ని, ప్రాణాన్ని వినియోగించి ధర్మయుధ్ధం (జిహాద్) చేసేవారి స్థానాన్ని అల్లాహ్! ఇంట్లో కూర్చుండిపోయే వారి స్థానంకంటే, ఉన్నతం చేశాడు. మరియు అల్లాహ్ ప్రతి ఒక్కరికి ఉత్తమ ఫలితపు వాగ్దానం చేశాడు. కానీ, అల్లాహ్ ధర్మయుధ్ధం (జిహాద్) చేసిన వారికి ఇంట్లో కూర్చున్న వారికంటే ఎంతో గొప్ప ప్రతిఫలమిచ్చి, ఆధిక్యత నిచ్చాడు.”

ఖురాన్ 8:60
“మరియు మీరు మీ శక్తిమేరకు బలసామాగ్రిని, యుద్ధపు గుర్రాలను సిధ్ధపరచుకొని, దాని ద్వారా అల్లాహ్కు శత్రువులైన మీ శత్రువులను మరియు అల్లాహ్కు తెలిసి, మీకు తెలియని ఇతరులను కూడా భయకంపితులుగా చేయండి. మరియు అల్లాహ్ మార్గంలో మీరు ఏమి ఖర్చు చేసినా దాని ఫలితం మీకు పూర్తిగా చెల్లించబడుతుంది. మరియు మీకెలాంటి అన్యాయం జరుగదు”.

ఖురాన్ 8:65
ఓ ప్రవక్తా! విశ్వాసులను యుధ్ధానికి ప్రోత్సహించు. మీలో ఇరవైమంది స్థైర్యంగల వారుంటే, వారు రెండువందల మందిని జయించగలరు. మరియు మీరు వందమంది ఉంటే వేయిమంది సత్యతిరస్కారులను జయించగలరు. ఎందుకంటే వారు (సత్యాన్ని) గ్రహించలేని జాతికి చెందిన వారు.”

ఖురాన్ 9:5
“ఇక నిషిధ్ధమాసాలు గడిచిపోయిన తరువాత బహుదైవారాధకులను, ఎక్కడ దొరికితే అక్కడవధించండి. మరియు వారిని పట్టుకోండి మరియు చుట్టుముట్టండి మరియు ప్రతి మాటు వద్ద వారికై పొంచి ఉండండి. కాని వారు పశ్చాత్తాపపడి, నమా’జ్ స్థాపించి, ‘జకాత్ ఇస్తే, వారిని వారిమార్గాన వదిలిపెట్టండి. నిశ్చయంగా అల్లాహ్ క్షమాశీలుడు, అపార కరుణాప్రదాత.”

ఖురాన్ 9:14
వారితో యుధ్ధం చేయండి. అల్లాహ్ మీ చేతుల ద్వారా వారిని శిక్షిస్తాడు మరియు వారిని అవమానంపాలు చేస్తాడు. మరియు వారికి ప్రతి కూలంగా మీకు సహాయంచేస్తాడు.మరియు విశ్వసించిన ప్రజల హృదయాలను చల్లబరుస్తాడు;”

ఖురాన్ 9:29
“అల్లాహ్ను మరియు అంతిమ దినాన్ని విశ్వసించని; అల్లాహ్ మరియు ఆయన ప్రవక్త నిషేధించినవి, నిషిధ్ధమని భావించని; సత్య ధర్మాన్ని తమ ధర్మంగా స్వీకరించని గ్రంథ ప్రజలతో – వారు స్వయంగా తమ చేతులతో జి’జ్యా ఇచ్చి లోబడి ఉండే వరకూ – పోరాడండి”.

ఖురాన్ 9:52
“ఇలా అను: ”మీరు మా విషయంలో నిరీక్షిస్తున్నది రెండు మేలైన వాటిలో ఒకటి. అల్లాహ్ స్వయంగా మీకు శిక్ష విధిస్తాడా, లేదా మా చేతుల ద్వారానా? అని మేము నిరీక్షిస్తున్నాము. కావున మీరూ నిరీక్షించండి, నిశ్చయంగా మేము కూడా మీతోపాటు నిరీక్షిస్తున్నాము!”

ఈ సూరాలు (ఖురాన్ వచనములు) జాకిర్ చెప్పిన కొద్దిపాటి హింసకు సంబంధించినవో కావో పాఠకులే నిర్ణయించాలి. దానికి తోడు ఈ సూరాలు అసమాజిక శక్తులను అణిచి వేయటానికి కాదు కానీ ఇస్లాం మతములో లేని ముస్లిమేతరులను ఇస్లాంలోకి లొంగదీసుకొనే ప్రయత్నం చేసేందుకు ముహమ్మద్ లేక అల్లాహ్ ఇచ్చిన ఆజ్ఞలు. జాకిర్ వీటిని స్వీకరించి ఇస్లాం ఒక హింసాత్మకమైన మతంగా ఒప్పుకోవాలి లేకపోతే ఇస్లాం శాంతియుతమైన మతమేనని చెప్తూ ఈ సూరాలను ఖురాన్లో నుండి చెరిపివేయాలి. యే త్రోవ ఎంచుకుంటాడో ఆయన ఇష్టం. పై సూరాలు మాత్రమే కాదు ఖురాన్ 8:39; 9:5, 36,41 ల ప్రకారము ముస్లిమేతరులను ఇస్లాంలోనికి ఆహ్వానించాలి, వారు ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఇస్లాంలోనికి రాకపోతే వారితో పోరాడి ఇస్లాంకు, దాని ధర్మశాస్త్రమునకు కట్టుబడి ఉండేలా చెయ్యాలని అల్లాహ్‍యే ముహమ్మద్ ద్వారా ముస్లిములకు ఆజ్ఞాపించినట్టు చూడవచ్చు.

ఖురాన్ 8:39
“మరియు అధర్మం (ఫిత్న) ఏ మాత్రం మిగలకుండా పోయేవరకు మరియు ఆరాధన (ధర్మం) కేవలం అల్లాహ్ కొరకే ప్రత్యేకించ బడనంతవరకు వారితో (సత్య తిరస్కారులతో) పోరాడుతూ ఉండండి. కాని వారు (పోరాడటం) మానుకుంటే! నిశ్చయంగా అల్లాహ్ వారి కర్మలను గమనిస్తున్నాడు.”

ఖురాన్ 9:5
ఇక నిషిధ్ధమాసాలు గడిచిపోయిన తరువాత బహుదైవారాధకులను, ఎక్కడ దొరికితే అక్కడవధించండి. మరియు వారిని పట్టు కోండి మరియు చుట్టుముట్టండి మరియు ప్రతి మాటు వద్ద వారికై పొంచి ఉండండి. కాని వారు పశ్చాత్తాపపడి, నమా’జ్ స్థాపించి, ‘జకాత్ ఇస్తే, వారిని వారిమార్గాన వదిలిపెట్టండి. నిశ్చయంగా అల్లాహ్ క్షమాశీలుడు, అపార కరుణాప్రదాత.

ఖురాన్ 9:36
“నిశ్చయంగా, నెలల సంఖ్య అల్లాహ్ దగ్గర పన్నెండు నెలలు మాత్రమే. ఇది భూమ్యా-కాశాలు సృష్టించిన దినం నుండి అల్లాహ్ గ్రంథంలో వ్రాయబడి ఉంది. వాటిలో నాలుగు నిషిధ్ధ (మాసాలు). ఇదే సరైన ధర్మం. కావున వాటిలో (ఆ నాలుగు హిజ్రీ మాసాలలో) మీకు మీరు అన్యాయం చేసుకోకండి. బహు దైవారాధకులతో (ముష్రికీన్లతో) అందరూ కలిసి పోరాడండి. ఏ విధంగా అయితే వారందరూ కలిసి మీతో పోరాడుతున్నారో! మరియు నిశ్చయంగా, అల్లాహ్ దైవభీతి గలవారితోనే ఉంటాడని తెలుసుకోండి.”

ఖురాన్ 9:41
“తేలికగానైనా సరే, లేక బరువుగానైనా సరే బయలుదేరండి. మరియు మీ సంపదలతో మరియు మీ ప్రాణాలతో అల్లాహ్ మార్గంలో పోరాడండి. ఒకవేళ మీరిది తెలుసుకో గలిగితే, ఇది మీకెంతో ఉత్తమమైనది.”

అలాగే ఇబ్న్ ఇస్హాక్ వ్రాసిన సీరత్ రాసూలల్లాహ్ అనే అధికారిక ఇస్లాం సాహిత్య పుస్తకంలో ముహమ్మద్ తనపై కవిత్వం వ్రాసిన పుణ్యానికి ఒక వృద్ధుడిని పొట్టన పెట్టుకున్న సంగతి స్పష్టంగా వ్రాయబడి ఉన్నది. ఇదే సీరత్ రాసూలల్లాహ్ లో ‘మారవ’ అనే ఒక స్త్రీ ముహమ్మద్‍ను దుర్భాషలాడిందన్న నెపంతో ఆమె భర్తే ఆమెను చంపగా ముహమ్మద్ ఆయనను క్షమించేసిన విషయం చదువవచ్చు.

ఇలా ప్రజలను భయభ్రాంతులను చేసి ఇస్లాంలోనికి రమ్మని ఆహ్వానించడం కత్తి ద్వారా వ్యాపింపచేయడం కాదా?

2. ఏదో ఒక చరిత్రకారుని పేరు చెప్పి చరిత్ర మొత్తంలో ముహమ్మద్‍ను మరియు అతని మతాన్ని శాంతికరమైనది అని నిరూపించే ప్రయత్నం చేయడం మూర్ఖత్వమే అవుతుంది. ఎందుకంటే, ఇస్లాం కత్తి ద్వారానే పాకింది అని చెబుతున్న ముస్లిమేతరులు కోకొల్లలుగా ఉన్నారు మరియు ఇది జగమెరిగిన సత్యం. అయినప్పటికీ ప్రస్తుతానికి మనం కేవలం ముస్లిం చరిత్రకారులనే తట్టి చూద్దాం వారేమంటారో యిట్టె తెలిసిపోతుంది.

జూరిస్ ప్రుడెన్స్ ఆఫ్ ముహమ్మద్స్ బయోగ్రఫీ” అనే పుస్తకాన్ని రచించిన డా.బుతీ అను ఒక ప్రసిద్ధ ఇస్లామిక్ చరిత్రకారుడు ఈ విధంగా అన్నాడు.”ఇస్లాంలో చెప్పబడిన పవిత్ర యుద్ధము నిజానికి ఒక ఆక్రామక యుద్ధమే. సైనిక బలగాలు అందుబాటులో ఉండే ప్రతి ముస్లిం రాజ్యానికి ఇది ధర్మము. ఇలాంటి ఆక్రామక యుద్ధము ఇస్లాంలోని పవిత్ర యుద్ధముల యొక్క ఆఖరు దశ. అందుకే అల్లాహ్ సేవకుడైన ముహమ్మద్ – “ప్రజలందరూ అల్లాహ్‍యే దేవుడు అని నమ్మేంతవరకు నేను వారితో పోరాడటానికి ఆజ్ఞాపించబడ్డాను అని అనెను.” డా: అఫీఫీ అబ్దుల్ ఫత్తా అనే ప్రసిద్ధ ముస్లిం పండితుడు రచించిన ప్రసిద్ధ పుస్తకమైన “ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ఇస్లామిక్ రెలిజియన్” లో పేజీ నెంబర్ 382 లో ఇలా ఉంది – “ఇస్లాం యుద్ధము ద్వారా వ్యాపించడం వాస్తవమే మరియు దానికి అది తగును ఎందుకనగా దేవుని వాక్యమును అన్నింటికన్నా గొప్పగా చాటి చెప్పడానికి యుద్ధం చేయడంలో తప్పులేదు. దీని కారణంగానే ముహమ్మద్ తన జీవితకాలంలో అరేబియాకు చుట్టు పక్కల ఉండిన 8 రాజ్యముల రాజులకు ఇస్లాంను స్వీకరించమని ఆహ్వానం పంపెను, కాదని వారు తిరస్కరించగా ముస్లిములు వారితో పోరాడి ఆ రాజ్యాలను ముస్లిం రాజ్యాలుగా చేసిరి,”

ఇబ్న్ కతీర్, అల్ తబరి, బయ్దావీ, ముహమ్మద్ అల్ సైద్ అల్ బుతి, ఇబ్న్ హిష్షాం, ఇలా ఎంచుకుంటూపోతే కోకొల్లలుగా ఇస్లాం చరిత్రకారులు మరియు పండితులు ముహమ్మద్ మతవ్యాప్తి కొరకు మరియు ముస్లిమేతరులను ముస్లిములుగా చేయుటకొరకు చేసిన యుద్ధములను నమోదు చేశారు. మరి ఇవన్నీ జాకిర్ నాయక్‍కు తెలిసినాగాని, వీటిని దాచిపెట్టే ప్రయత్నం చేశాడా లేక ఇవి తెలియక అజ్ఞానంగా మాట్లాడాడా అన్నది ఆయనే చెప్పాలి. కనుక ఎవరో కొందరు చరిత్రకారుల మాటలను అడ్డం పెట్టుకొని తన మాట గెలిపించుకోవాలని చూస్తే, అదే చరిత్ర ఇస్లాంపై బురద చల్లుతుందన్న విషయం మరిచిపోకూడదు.

3 . ముస్లిములు ఏలిన అన్ని దేశాలలో ముస్లిమేతరులు ఉన్నారు, వారే ఇస్లాం యొక్క శాంతి ప్రియత్వానికి నిదర్శనం!!!!

జాకిర్ ఇంత గొప్పగా అబద్ధం ఆడేస్తే విని దానిని పట్టించుకోకుండా ఉండటానికి వినేవారందరూ అమాయకులు కాదు.

భారత దేశంలో జరిగిన అరాచకాలు ఇంకా భారతీయులకు గుర్తున్నాయి.

  • హిందువులను ఊచకోత కోసిన మొఘల్ చక్రవర్తుల గురించి ఇంకా చరిత్రలో మనం చదువుతూనే ఉన్నాం.
  • సిక్కు మతం స్థాపించబడటానికి మూలకారణం అప్పటి హిందువులను బలవంతంగా ఇస్లాంలోనికి మార్చడం కాదా?
  • ఈనాటి పాకిస్తాన్‍లో ముస్లిం మతాన్ని విమర్శించిన కారణంగా సల్మాన్ రష్దిని బహిష్కరించలేదా? చంపే ప్రయత్నం చేయలేదా?
  • ఆఫ్ఘనిస్తాన్‍లో క్రైస్తవులను, బౌద్ధులను ఊచకోత కోయలేదా?
  • టర్కీ దేశములో 1860 నుండి ఇప్పటి వరకు ఎన్ని కోట్ల అర్మేనియన్ క్రైస్తవులను బలిగొన్నారో లోకానికి తెలియదనుకున్నారా?
  • ఉత్తర ఆఫ్రికా దేశాలైన సోమాలియా, సూడాన్ వంటి దేశాలలో క్రైస్తవులపై రోజూ జరిగే అత్యాచారాలు అందరికీ తెలిసినవి కావా?
  • ఈజిప్టులో ఉన్న కాప్టిక్ క్రైస్తవులను ముస్లిములు అదే పనిగా హింసించటం లేదా?
  • ఇవన్నీకాక ఇస్లాం మత ప్రకారముగా, ముస్లిమేతరులు వారి మతమును ఇస్లామీయ దేశాలలో అనుసరించాలంటే ఆ దేశ చక్రవర్తులకు జిజియ పన్ను కట్టే ఆనవాయితీ ఇస్లాం సాహిత్యాలైన హదీతులు మరియు ఖురాన్‍లో బోధింపబడినదే కదా! ఇవన్నీ కళ్ళ ముందు రోజూ వార్తలలో చూసే నిజాలే కావా? మరి వీటిని కాదని కేవలం జాకిర్ నాయక్ చెప్పాడని ఇస్లాం మతాన్ని శాంతికరమైన మతంగా చూడడం సాధ్యమేనా?

4 . అమెరికాలో, ఐరోపాలో, ఇంగ్లాండ్‍లో ఎంతో మంది ఇస్లాంను స్వీకరిస్తున్నారు వీరంతా కత్తితోనే మార్చబడ్డారా అని చలాకీగా జాకిర్ అడగటం చూడవచ్చు.

కాకపోతే జాకిర్ చెప్పిన అన్ని ప్రాంతాలలో ప్రస్తుతం ముస్లిములు అధిక శాతంలో లేరు. ముస్లిములు కనుక అధిక సంఖ్యలో ఉంటే వారి కత్తి వాత ఈ అమెరికాలో, ఐరోపాలో, ఇంగ్లాండ్‍లో చూపించేవారు. ఎవరికి తెలీదు వీరి భాగోతం?. వీరు ఇప్పుడు ఆధిపత్యంలో లేరు కనుక తియ్యని మాటలతో, మచ్చికతో మతంపై పెద్దగా అవగాహన లేనివారిని మభ్యపెట్టి మతమార్పిడులు చేస్తూ ఉంటారు. అయినా ఈ దేశాలన్నీ కూడా అలా చేయవద్దని ఆజ్ఞాపించవు; ఎందుకంటే సర్వమత సామరస్యం ఆ దేశాలలోని వారికి ప్రథమం కాబట్టి. కనుకనే ఆ దేశప్రజలు ధైర్యంగా ఇస్లాంను స్వీకరించి దానిని బహిర్గతంగా ఒప్పుకునే స్థితిలో ఉన్నారు. అదే ఇస్లాం దేశాలలో ఒక ముస్లిం క్రైస్తవునిగానో, లేక ఇంకో మతంలోనికో మారితే ధైర్యంగా చెప్పుకోగాలడా? చెప్పుకొని బ్రతకగలడా? జాకిర్ చెప్పిన ఈ ప్రాంతాలలో ముస్లిములు అధిక శాతంలోకి వచ్చిన రోజున వారి ప్రవర్తనలోని మార్పును లోకం తప్పక చూస్తుంది. అప్పుడు మాటలు కాదుగాని, ముస్లిములు అధిక సంఖ్యలో ఉన్న మిగతా దేశాలలోవలె కత్తులు కటార్లే ప్రజలను ఇస్లాంలోనికి మారుస్తాయి.

క్రైస్తవ దృక్పథంతో ముస్లిములకు సమాధానము చెప్పే వారిలో ఒకరైన శాం షమూన్ అనే నా స్నేహితుని ప్రకారం ఇస్లాంలో మూడు దశలు ఉన్నవి.

1.  ముస్లిమేతరులు ఎక్కువగా ఉన్న సమయంలో శాంతితో ఇస్లాం యొక్క ప్రచారం చేయటం.

ఖురాన్ 43: 88-89
“మరియు ఓ నా ప్రభూ! నిశ్చయంగా, ఈ ప్రజలు విశ్వసించరు!” అని పలికే (ప్రవక్త యొక్క) మాట (అల్లాహ్‌కు బాగా తెలుసు). కావున నీవు (ఓ ము’హమ్మద్‌!) వారిని ఉపేక్షించు. మరియు ఇలాఅను: “మీకు సలాం!” మున్ముందు వారు తెలుసుకుంటారు.
.

2. ముస్లిముల సంఖ్య సుమారుగా ఉన్నపుడు సమర్ధించుకొనే దశలో పోరాడటం.

ఖురాన్ 2:190-194
“మరియు మీతో, పోరాడేవారితో, మీరు అల్లాహ్‌ మార్గంలో పోరాడండి, కాని హద్దును అతిక్రమించకండి. నిశ్చయంగా, అల్లాహ్‌ హద్దులను అతిక్రమించేవారిని ప్రేమించడు.
వారు, మీకు ఎక్కడ ఎదురైతే అక్కడనే వారిని చంపండి. మరియు వారు మిమ్మల్ని ఎచ్చటినుండి తరిమివేశారో, మీరు కూడా వారిని అచ్చటి నుండి తరిమివేయండి. మరియు సత్యధర్మానికి అడ్డుగా నిలవటం (ఫిత్నా), చంపటం కంటే ఘోరమైనది. మస్జిద్‌ అల్‌-‘హరామ్‌ వద్ద వారు మీతో యుధ్ధం చేయనంతవరకు మీరు వారితో అక్కడ యుధ్ధం చేయకండి. ఒకవేళ వారే మీతో (ఆ పవిత్ర స్థలంలో) యుద్ధం చేస్తే వారిని వధించండి. ఇదే సత్యతిరస్కారులకు తగిన శిక్ష. కానీ, వారు (యుధ్ధం చేయటం) మానుకుంటే (మీరు కూడా మానుకోండి). ఎందుకంటే నిశ్చయంగా, అల్లాహ్‌ క్షమా శీలుడు, అపార కరుణాప్రదాత. మరియు ఫిత్నా ముగిసిపోయే వరకు మరియు అల్లాహ్‌ ధర్మం మాత్రమే స్థాపించబడే వరకు మీరు వారితో యుధ్ధం చేస్తూ ఉండండి. ఒకవేళ వారు మానుకుంటే, దుర్మార్గులతో తప్ప ఇతరులతో పోరాడకండి. నిషిధ్ధ మాసానికి బదులు నిషిధ్ధ మాసమే మరియు నిషిద్ధ స్థలాలలో న్యాయ ప్రతీకారం (ఖి’సా’స్‌) తీసుకోవచ్చు. కాబట్టి మీపై ఎవరైనా దాడిచేస్తే, మీరు కూడా వారిపై అదేవిధంగా దాడిచేయండి. మరియు అల్లాహ్‌ యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండండి. మరియు నిశ్చయంగా, అల్లాహ్‌ భయభక్తులు గలవారికి తోడుగా ఉంటాడని తెలుసుకోండి.”

ఖురాన్ 22: 39-41
“తమపై దాడి చేసిన వారితో యుధ్ధం చేయటానికి అనుమతి ఇవ్వబడుతోంది. ఎందు కంటే, వారు అన్యాయానికి గురిచేయ బడ్డారు. నిశ్చయంగా, అల్లాహ్‌ వారికి సహాయం చేయగల సమర్థుడు. వారికి ఎవరైతే కేవలం: “మా ప్రభువు అల్లాహ్‌!” అని అన్నందుకు మాత్రమే, అన్యాయంగా తమ ఇండ్లనుండి తరిమి వేయబడ్డారో! ఒకవేళ అల్లాహ్‌ ప్రజలను ఒకరి ద్వారా మరొకరిని తొలగిస్తూ ఉండక పోతే క్రైస్తవ సన్యాసుల మఠాలు, చర్చులు, యూదుల ప్రార్థనాలయాలు మరియు మస్జిదులు, ఎక్కడైతే అల్లాహ్‌ పేరు అత్యధికంగా స్మరించబడుతుందో, అన్నీ ధ్వంసం చేయబడి ఉండేవి. నిశ్చయంగా, తనకుతాను సహాయం చేసుకునే వానికి అల్లాహ్‌ తప్పకుండా సహాయంచేస్తాడు. నిశ్చయంగా, అల్లాహ్‌ మహా బలవంతుడు, సర్వ శక్తిమంతుడు. వారే! ఒకవేళ మేము వారికి భూమిపై అధికారాన్ని ప్రసాదిస్తే, వారు నమా’జ్‌ స్థాపిస్తారు, విధిదానం (‘జకాత్‌) ఇస్తారు మరియు ధర్మమును (మంచిని) ఆదేశిస్తారు మరియు అధర్మము (చెడు) నుండి నిషేధిస్తారు. సకల వ్యవహారాల అంతిమ నిర్ణయం అల్లాహ్‌ చేతిలోనే వుంది”.

3 . ముస్లిములు ముస్లిమేతరులకంటే ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నపుడు వారిని అణిచి, ఇస్లాంను వ్యాపింపచేయటం, వారిని చంపయినా సరే వారిపై ఆధిపత్యం చలాయించటం.

ఖురాన్ 9: 1-6
అల్లాహ్ తరఫు నుండి మరియు ఆయన ప్రవక్త తరఫు నుండి (ఓ విశ్వాసులారా!) మీరు ఒడంబడిక చేసుకున్న బహుదైవారాధకులతో (ముష్రికీన్లతో) ఎలాంటి సంబంధం లేదు, అని ప్రకటించబడుతోంది. కావున (ఓ ముష్రికులారా!) మీరు నాలుగు నెలలవరకు ఈదేశంలో స్వేచ్ఛగాతిరగండి. కాని మీరు అల్లాహ్ (శిక్ష) నుండి తప్పించుకో లేరని తెలుసుకోండి. మరియు నిశ్చయంగా, అల్లాహ్! సత్యతిరస్కారులను అవమానంపాలు చేస్తాడు. మరియు అల్లాహ్ మరియు ఆయన ప్రవక్త తరఫు నుండి పెద్ద ‘హజ్జ్, రోజున సర్వ మానవ జాతికి ప్రకటన చేయబడుతోంది: ”నిశ్చయంగా, అల్లాహ్ మరియు ఆయన ప్రవక్తకు, బహుదైవా రాధకులతో, ఎలాంటిసంబంధంలేదు. కావున మీరు (ఓ ముష్రికులారా!) పశ్చాత్తాపపడితే, అది మీ మేలుకే. కాని మీరు విముఖులైతే, మీరు అల్లాహ్ (శిక్ష) నుండి తప్పించుకోలేరని తెలుసు కోండి.” మరియు సత్యతిరస్కారులకు బాధాకర మైన శిక్ష (విధించబడ) నున్నదనే వార్తను వినిపించు. కాని ఏ బహుదైవారాధకులతోనైతే మీరు ఒడంబడికలు చేసుకొనిఉన్నారో, వారు మీకు ఏ విషయంలోను లోపంచేయక, మీకు వ్యతిరేకంగా ఎవరికీ సహాయం చేయకుండాఉంటే! వారి ఒడం బడికను దాని గడువు వరకు పూర్తి చెయ్యండి. నిశ్చయంగా, అల్లాహ్ దైవభీతి గలవారిని ప్రేమిస్తాడు. ఇక నిషిధ్ధమాసాలు గడిచిపోయిన తరువాత బహుదైవారాధకులను, ఎక్కడ దొరి కితే అక్కడవధించండి. మరియు వారిని పట్టు కోండి మరియు చుట్టుముట్టండి మరియు ప్రతి మాటు వద్ద వారికై పొంచి ఉండండి. కాని వారు పశ్చాత్తాపపడి, నమా’జ్ స్థాపించి, ‘జకాత్ ఇస్తే, వారిని వారిమార్గాన వదిలిపెట్టండి. నిశ్చయంగా అల్లాహ్ క్షమాశీలుడు, అపార కరుణాప్రదాత. మరియు బహుదైవారాధకులలో (ముష్రి కీన్లలో) ఎవడైనా నీ శరణుకోరితే – అతడు అల్లాహ్ గ్రంథాన్ని (ఖుర్ఆన్ను) వినటానికి – అతడికి శరణు ఇవ్వు. తరువాత అతడిని, అతడి కొరకు సురక్షితమైన స్థలానికి చేర్చు. ఇది ఎందుకంటే! వాస్తవానికి, వారు (సత్యం) తెలియని ప్రజలు.”

ఖురాన్ 9: 28-31
“ఓ విశ్వాసులారా! నిశ్చయంగా, బహు-దైవారాధకులు (ముష్రికీన్) అపరిశుద్ధులు (నజ్స్). కనుక ఈ సంవత్సరం తరువాత వారు మస్జిద్ అల్-‘హరామ్ సమీపానికి రాకూడదు. మరియు ఒకవేళ మీరు లేమికి భయపడితే! అల్లాహ్ కోరితే, తన అనుగ్రహంతో మిమ్మల్ని సంపన్నులుగా చేయగలడు! నిశ్చయంగా, అల్లాహ్ సర్వజ్ఞుడు, మహా వివేచనాపరుడు. అల్లాహ్ను మరియు అంతిమ దినాన్ని విశ్వసించని; అల్లాహ్ మరియు ఆయన ప్రవక్త నిషేధించినవి, నిషిధ్ధమని భావించని; సత్య ధర్మాన్ని తమ ధర్మంగా స్వీకరించని గ్రంథ ప్రజలతో – వారు స్వయంగా తమ చేతులతో జి’జ్యా ఇచ్చి లోబడి ఉండే వరకూ – పోరాడండి. మరియు యూదులు ‘ఉ’జైర్ అల్లాహ్ కుమారుడని అంటారు. మరియు క్రైస్తవులు మసీ’హ్ (క్రీస్తు) అల్లాహ్ కుమారుడని. ఇవి వారు తమ నోటితో అనే మాటలే. ఇంతకు పూర్వపు సత్య-తిరస్కారులు పలికిన మాటలనే వారు అనుకరిస్తున్నారు. అల్లాహ్ వారిని నశింప జేయు గాక! వారెంత మోసగింపబడు తున్నారు (సత్యం నుండి మరలింప బడుతున్నారు)!!. వారు (యూదులు మరియు క్రైస్తవులు) అల్లాహ్ను వదలి తమ యూద మతాచారులు (అ’హ్బార్)లను మరియు (క్రైస్తవ) సన్యాసులను (రుహ్బాన్లను) మరియు మర్యమ్ కుమారుడైన మసీ’హ్ (క్రీస్తు)ను తమ ప్రభువులుగా చేసు కున్నారు. వాస్తవానికి, వారు ఒకే ఒక్క దైవాన్ని మాత్రమే ఆరాధించాలని ఆజ్ఞాపించ బడ్డారు. ఆయన (అల్లాహ్) తప్ప మరొక ఆరాధ్యదైవం లేడు. ఆయన వారు సాటి కల్పించే వాటికి అతీతుడు.”

జాకిర్‍కు ఒక మాట: నువ్వు చెప్పే కల్లబొల్లి కథలు విని మోసపోవటానికి వినేవారందరూ బసవన్నల్లా తలలూపేవారే ఉండరు. ఇప్పటి ప్రజానీకం అన్ని రకాలుగా వివరాలను సేకరించి ఆచి తూచి అడుగువేసే సమాజంలో ఉంది. కనుక దయచేసి నీ మాటలలో కనికట్టుతో ప్రజలను మోసం చేసే ప్రయత్నం చేయవద్దు. నిజంగా ఇస్లాం గురించి ప్రచారం చేయదలచుకుంటే ఇస్లాం చెప్పే సంపూర్ణ బోధను చెప్పు, ఇలా తుంచి వంచి, సగం మాత్రమే ప్రజలకు చూపించి మోసపుచ్చకుంటేనే మంచిది.

దేవుడు మిమ్మును ఆశీర్వదించును గాక.