జీవిత సంబంధమైన ప్రశ్నలు
చనిపోయిన తరువాత మనం ఆత్మలుగా ఉంటామా, లేక శరీరములను ధరించుకొంటామా ?

చనిపోయిన తరువాత మనం ఆత్మలుగా ఉంటామా, లేక శరీరములను ధరించుకొంటామా ?

పునరుత్థానము అనేది యేసయ్య, క్రైస్తవులకు చేయబడిన ముఖ్యమైన వాగ్ధానం. అయితే చాలా మంది క్రైస్తవులలో మనం చనిపోయిన తరువాత ఏ విధముగా రూపాంతరము చెందుతాము అన్న విషయములో స్పష్టత లేదు.  కొంతమంది అబద్ద భోదకుల వలన క్రైస్తవులు, ముఖ్యమైన విస్వాసములలో కూడా గందరగోళానికి గురి చేయబడ్డారు. కొందరు వారి శిష్యులకు నేర్పించేది ఏమనగా, ...

భార్య భర్తలు విడాకులు తీసుకోవచ్చునా?

భార్య భర్తలు విడాకులు తీసుకోవచ్చునా?

ఈ రోజు మన సమాజంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఎంతో మంది వివాహం చేసుకున్నవారు చిన్న విషయం, పెద్ద విషయం అని తేడా లేకుండా వారి వివాహ భందాన్ని తెగదెంపులు చేసేసుకుంటున్నారు. ఇదే పరిష్కారం అని మానవులుగా వారి అభిప్రాయం. ఇంకా బాధించదగిన విషయం ఏదనగా కొంతమంది క్రైస్తవ కుటుంబాలలో భార్య, భర్తల మధ్య భేదాలు వచ్చినపుడు మన సంఘపెద్దలు, ...

అశ్లీలతకు, జారత్వమునకు దూరముగా ఉండుట ఎలా?

అశ్లీలతకు, జారత్వమునకు దూరముగా ఉండుట ఎలా?

యుక్తవయసులో ఉన్న యవ్వనస్ధులకు దేవుని ప్రేమకు దగ్గరవుతున్న సమయములో మొట్టమొదటిసారిగా, వారు ఎదుర్కొనే కష్టతరమైన విషయమేదనగా “అశ్లీలత్వము (Pornography)” దాని వలనకలిగే “జారత్వము (Adultery)”. ప్రస్తుత అధ్యయనాల ప్రకారం రోజుకు సుమారు 4 కోట్ల మంది అశ్లీల websites చూస్తూ ఉన్నారు అంటే పరిస్ధితి ఎంత దారుణముగా ఉన్నదో మనం అర్ధం ...