Uncategorized

ఈ రోజు రాఖీ పౌర్ణమీ కదా, చాలా మంది సోదరులు నన్ను ఈ ప్రశ్న అడిగారు. బ్రదర్ క్రైస్తవులు రాఖీ పండుగను ఆచరించవచ్చునా? అని. సరే క్రైస్తవులుగా రాఖీ పండుగను ...