Home

Recent Articles
  • Categories
  • ఇస్లాంకు సమాధానం
  • జీవిత సంబంధమైన ప్రశ్నలు
  • దేవునిని గూర్చిన ప్రశ్నలు
  • యేసయ్యను గూర్చిన ప్రశ్నలు
  • విశ్వాససంబంధమైన ప్రశ్నలు
  • హైందవ్యానికి సమాధానం

ప్రపంచ జనాభా మొత్తంలో 31% క్రైస్తవులు ఉంటే, 23% ముస్లిములు ఉన్నారు. ఈ ముస్లిములు బైబిల్ దేవుడు, కురాను దేవుడు ఒకడే అని నమ్ముతారు. ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయం ...

కాదు ముమ్మాటికీ కాదు. ముస్లింలు తరచుగా క్రైస్తవులతో వాదించే విషయాలలో ఇది ముఖ్యమైనది. వీరి వాదనలు ఏవనగా మీ బైబిల్లో ఉన్న యెహోవా దేవుడు మా అల్లాహ్ ఇద్దరూ కూడా ...